Ø-hus service bil side

Pris og vilkår

TIMEPRIS:
Hverdage mellem 7.00 og 17.00 – 400 kr. pr time (500 kr. inkl. moms). Andre tidspunkter + 30%.

BIL:
3,80 kr. pr kilometer (4,75 kr. inkl. moms), hvis der køres i forbindelse med opgaven.

GENBRUGSPLADS:
Kommunen opkræver et gebyr for brug af genbrugspladsen som påføres fakturaen.

VÆRKTØJ:
Der medbringes almindeligt håndværktøj, haveredskaber samt stor trailer inkluderet i timeprisen. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor o. lign. påføres fakturaen.

Er der behov for større og mere specielle maskiner eller værktøj medbringes lejede eller egne maskiner. Pris efter aftale. Udgifter påføres fakturaen.

VILKÅR
Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer der bruges på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra bilen pakkes og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

priseksempel på pasning af standard sommerhus på mellem 80-100kvm og mellem 800-1200kvm grund

 • Græsklip(ca 20 gange årligt)
 • Lettere beskæring/hækklip (3 timer) 
 • Udkrudtsbekæmpelse omkring belægning af hus( ca 100kvm)
 • Vinduespuds(5 gange årligt)
 • Rens af tagrende (30 meter)

7725kr alt inklusiv pr år

 • Betaling – der sendes en faktura til betaling inden 8 dage netto for privatkunder og 14 dage netto for erhvervskunder. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.

 • Ø-hus og haveservice kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.

 • Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.

 • Ø-hus og haveservice forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige.

 • Pauser – selvbetalt frokostpause.

 • Broer og færger betales af kunden.